Cho thuê website (đặt thông tin của bạn trên website này): chỉ 4 triệu/tháng, liên hệ mrtruongthanhtai02@gmail.com (thay vì bạn chạy quảng cáo, thuê nhân viên làm marketing thì bạn chỉ cần 4 triệu đặt thông tin liên hệ trên website này)
/ by /   Music / 0 comments

Milk & Bone

Credits :
Directed by : Mégane Voghell
Director Of Photography : Ménad Kesraoui
Artistic Director : Anne-Marie Trépanier
Camera-Assistant : Louka Boutin
Gaffer / Grip : Rodolfo Moraga
Hair & Make-Up : Léonie Lévesque R.
Montage : Mégane Voghell
Color Grading : Jessica Fortin Simard

Clothing generously provided by Ibiki.co

Special Thanks to Martin Henri (Roméo & Fils), Simran Dewan (Cineground) & Shoot Studio.

SHARE THIS